RADIUS CCA DELFT, Centrum voor Hedendaagse Kunst en Ecologie, Delft OVEREN
BOOK
TICKETS
CLOSE

Weten cartografen nog in hoeverre de Noordpool kan worden weergegeven op een wereldbol, met poolijskappen die in toenemende mate smelten? Verandert je seksleven samen met de opwarming van de aarde en de samenhangende temperatuurstijging, zoals het geval is bij zeedieren? Welke pictogrammen ontwikkel je om te voorkomen dat toekomstige bewoners van de Aarde een ondergrondse afgesloten opslag van kernafval openen? We verliezen land aan de zee, we verliezen ijs aan de zon, we verliezen dieren aan de geschiedenis: hoe gaan we om met dit nieuwe begrip van ecologisch verdriet?*

RADIUS is een centrum voor hedendaagse kunst en ecologie.

We zijn gevestigd in de stad Delft en gestationeerd in het pomphuis en waterbassin behorend aan de Delftse watertoren, een historisch rijksmonument en architectonisch herkenningspunt.

Met vijfhonderd vierkante meter ondergrondse tentoonstellingsruimte is ons programma toegewijd aan het snijvlak van kunst en wetenschap, met de nadruk op klimaat, ecologie en de leefomgeving.

De naam RADIUS is gebaseerd op de cirkelvormige geometrie van onze tentoonstellingsruimte. In meer poëtische zin dient de radius van iedere cirkel in ons programma het doel om gezamenlijk tot een meer verbreed en gegrond begrip te komen rond onze gedeelde leefomgeving.

De samenhangende crisis van het kapitalisme, sociale en politieke onrust, milieurampen en technologische transformatie wordt steeds urgenter en meer voelbaar, gelijktijdig op lokaal niveau en op een planetaire schaal. Daarbij is de strijd rond sociale emancipatie—en het bewustwordingsproces rond de onderdrukking van bepaalde sociale groeperingen—onlosmakelijk verbonden met de huidige ecologische depressie, waardoor de aandacht opnieuw wordt gevestigd op de kwetsbaarheid van de Aarde en het leven zelf. Kwesties aangaande dekolonisatie en feminisme kunnen naar ons idee niet los worden gezien van hun raakvlakken met ecologie. Binnen ons programma behandelen we dit schema door middel van intersectioneel ecologisch denken: een vorm van kruispuntdenken waarin belangen zich direct tot elkaar verhouden.

We zijn ervan overtuigd dat kunstenaars een essentiële rol spelen bij het identificeren, bekritiseren en vormgeven van het verhaal rond het klimaat en ecologisch verval, niet noodzakelijkerwijs om de wetenschap te helpen met zichtbare oplossingen, maar om morele en ethische vragen te stellen over wat het betekent om vandaag de dag te leven.

Binnen ons programma verwelkomen we zodoende kunstenaars en andere belanghebbenden die urgente ecologische kwesties, waaronder klimaatverandering, vervuiling, de teloorgang van biodiversiteit, milieurechten en sociale rechtvaardigheid, rigoureus benaderen.

De locatie van het kunstcentrum in Delft, in de nabijheid van enkele van 's werelds meest toonaangevende wetenschappelijke instellingen, biedt de mogelijkheid om ons te concentreren op samenwerkingen tussen disciplines.

In aanvulling op een doorlopend en toegankelijk tentoonstellingsprogramma bieden we een educatief publieksprogramma van lezingen, performances, vertoningen, workshops en seminars, voor zowel een meer gespecialiseerd publiek als voor leerlingen en studenten uit het basis-, voortgezet- en hoger onderwijs.

*Geparafraseerd uit de tekst Retreat behorend aan het onderzoeksproject van Xandra van der Eijk.

Steun RADIUS

RADIUS is een kunstcentrum in oprichting. We zijn in november 2020 begonnen met het zetten van de eerste stappen bij het realiseren van het kunstcentrum. Waar de eerste helft van 2021 voornamelijk gericht was op het schrijven van het aanstaande jaarprogramma, het vormen van een basisteam en het creëren van zichtbaarheid, zal de tweede helft van 2021 grotendeels gericht zijn op het genereren van financiële middelen.


RADIUS is de eerste Nederlandse kunstinstelling met een doorlopend programma rond klimaat, natuur en ecologie. We bevinden ons momenteel in zowel een beloftevolle, avontuurlijke als kwetsbare positie. We beschikken over een ruimte die we permanent kunnen programmeren, een ongekende tijdsinvestering van betrokkenen van het eerste uur en ambitieuze plannen. Het missende onderdeel is een gedegen financiële ondergrond om de verbouwing te leiden en het programma te realiseren. Dit jaar zullen het pompgebouw en onze toekomstige ondergrondse tentoonstellingsruimtes gerenoveerd worden maar dat is niet mogelijk zonder jullie steun! Wij willen onze krachten bundelen om er voor te zorgen dat we kunnen bouwen aan een kunstcentrum dat juist in deze onzekere tijden meer dan ooit van belang is.

RADIUS CCA
Kalverbos 20
2611 XW Delft
info@radius-cca.org

Instagram
Facebook
Nieuwsbrief

Download perspakket

Team

Directeur en Curator
Niekolaas Johannes Lekkerkerk
niekolaas@radius-cca.org

Assistent Curator
Sergi Pera Rusca
exhibitions@radius-cca.org

Communicatie Medewerker
Cato de Beer
communication@radius-cca.org

Producent en Coördinator
Eva Burgering
production@radius-cca.org

Educatie Medewerker
Fleur Knops
education@radius-cca.org

Publieksbegeleiders
VACATURE

Raad van Toezicht

Golnar Abbasi
Yoeri Meessen
Jeroen Princen
Brenda Tempelaar

Colofon

Website, Michelle Lin en Sabo Day
Code, Michelle Lin
Illustraties, Lisa Rampilli
Redactie, RADIUS

Gebouwd op Are.na

ANBI
Naam: Stichting RADIUS CCA
KvK nummer: 82268010
RSIN: 862402888
Postadres: Kalverbos 20, 2611XW, Delft
Beleidsplan: Bijlage
Bestuurssamenstelling: Niekolaas Johannes Lekkerkerk, directeur-bestuurder
Leden Raad van Toezicht: zie bovenstaand bij Team.
Beloningsbeleid: Leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd; persoon betaald conform Museum CAO.
Doelstelling: Als centrum voor hedendaagse kunst zet RADIUS CCA zich in om nieuwe ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst te stimuleren en te bevorderen. De stichting richt zich hierbij nadrukkelijk op het faciliteren en ondersteunen van onderzoek en experiment in relatie tot het artistieke proces, en op het faciliteren en ondersteunen van de productie en presentatie van hedendaagse kunst in relatie tot wetenschap.